आयुष्य तिच्या शिवाय पूर्ण नाही आई

Marathi kavita

आयुष्य तिच्या शिवाय पूर्ण नाही💐
जन्मदाता आईला अमूल्य वाटते
तिच्या बाळाचे पाहिले हसू
किती अस्मरणीय क्षण
असतो तो नाही का…???

त्याच्या त्या खेळण्या बागडण्यात
जणू ती तीच बालपणच जगत असते
आणि त्याच्या पडण्याने इजा तिला होत असते
वेगळीच माया असते आईची नाही का…???

त्याचे ते बोबडे बोल किती गमतीदार असतात
आणि ही भाषा त्याची फक्त आईला कळते
अडचणीच्या वेळी तीच त्याला सावरते
किती प्रेमळ असते आई नाही का…???

 marathi kavita aai
marathi kavita aai

त्याच ते धावत येऊन तिला बिलंघण
तिच्या हाती बोट ठेऊन फेरफटका मारणं
किती आगळा वेगळा अनुभव
असतो तो नाही का…???

पण आता या सगळ्या गोष्टींच
विस्मरण झालय त्याला
तिला मिळणार थोडसं सु:ख
पण पाहवत नाही त्याला,

 marathi kavita aai
marathi kavita aai

त्याच्या समोर तो आणि
आहे त्याच आयुष्य
तो तिला दुःखी ठेऊन फक्त
स्वतःच सु:ख पाही
त्याला कोण समजवणार
आयुष्य तिच्या शिवाय पूर्ण नाही…
आयुष्य तिच्या शिवाय पूर्ण नाही…
✍देवेंद्र आंबेकर
(7350545939)

आमच्या इतर कविताही वाचा:

नको जाउस प्रिये

जालीम झाल्या राती प्रिये : मराठी कविता

वेड्या मना : मराठी कविता

ghe kushit marathi song

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *